Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim belgeleri için yeni kurallar geldi!

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim belgeleri için yeni kurallar geldi!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarından alınan belgelerin denklik işlemlerine dair yeni yönetmeliğini yayımladı.

Yönetmelik, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki belgelerin denklik işlemlerinde izlenecek usul ve esasları belirliyor.

Yönetmeliğin Amacı ve Dayanakları

Amaç ve Kapsam: Yönetmelik, yurt içinde milletlerarası özel öğretim kurumları ve yurt dışındaki eğitim kurumlarından alınan belgelerin denklik işlemlerini düzenlemek amacıyla hazırlandı.

Dayanak: Bu düzenleme, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gibi çeşitli yasal dayanaklara sahip.

Denklik İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Denklik işlemleri için gerekli belgeler arasında şunlar bulunuyor:

  • İlköğretim Okulları: Son yıla ait onaylı karne, ayrılma belgesi veya diploma.
  • Ortaöğretim Kurumları: İlköğretim diploması veya bitirdiğine dair belge, karne, transkript veya ayrılma belgesi.
  • Mezun Durumdakiler: Apostil onaylı diploma veya diploma almaya hak kazandığına dair belge.

Denklik işlemleri, belgelerin e-Denklik modülü üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvuru sahiplerine elektronik ortamdan yapılan duyurular ve sonuçlar resmi bildirim olarak kabul edilecek.

 

Denklik İşlemi İçin Belge Eksikliği Durumunda Yapılacaklar

Savaş, afet veya sığınma nedeniyle belgelerini ibraz edemeyenler için seviye tespit sınavı uygulanacak. Bu sınav sonucunda öğrencinin eğitim seviyesi belirlenerek denklik işlemi yapılacak.

Denklik belgesi düzenlenirken, başvuru sahibinin belgelerinin aslına uygunluğu kontrol edilecek. Denklik belgesine itiraz süresi düzenlenme tarihinden itibaren üç ay olacak ve itirazlar yeniden değerlendirilerek sonuç başvuru sahibine bildirilecek.

Denklik İşlemi Gerekmeyecek Öğrenciler

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullar ile Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı okullardan gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmayacak.

Daha fazla detay için; 9 Temmuz 2024 SALI (resmigazete.gov.tr)

kamuajans

img

ERD

Eğitimde Rehberlik Dergisi, 2005 yılında eğitim ve rehberlik alanında çalışma yapan entelektüel dostlarla yaptığımız haftalık eğitim sohbetlerinden esinlenerek ortaya çıkmış bir faaliyettir. Sohbetlerimizi neden bir dergi etrafında toplamayalım, “düşüncelerimizi, çalışmalarımızı neden ihtiyaç duyan öğrencilere, anne babalara ulaştırmayalım?” düşüncesi yazın hayatına başlamamıza yol açtı. Bu güne kadar 24 sayı çıkardık. Kovid-19 sürecinde yayın faaliyetine 2 yıl ara verdik. Düşüncelerimiz, çalışm

Yorumlar

img